środa, 1 stycznia 2014

Happy New Year!


Aby był lepszy, owocniejszy, żeby w końcu udało się nam
spełnić noworoczne postanowienia, żeby udało nam się wywrócić
swoje życie do góry nogami. Aby działać i pokonywać swoje słabości.
Tego życzę nie tylko Wam ale także sobie. Bo kiedy jak nie teraz?

Trochę prywaty raz na rok nie zaszkodzi.
(mam nadzieję, że też dobrze się bawiliście!)***
"War­to się zatrzymać,
wspom­nieć ważne chwile,
przy­pom­nieć ile zos­tało ich w tyle,
po­myśleć jak wiele jeszcze przed nami,
i zgadnąć czy później będziemy sami,
zro­zumieć bieg te­go świata,
przeżyć nieza­pom­niane lata,
cza­sem się za­wahać, 
cza­sem znów zapłakać,
dużo się śmiać,
cze­goś się bać,
w kimś się zakochać,
ko­goś pokochać,
zat­rzy­mać się w biegu,
i przy­pom­nieć ja­kiś szczegół,
kil­ka twarzy z kil­ku lat,
ja­kich nam da­rował świat."Lots of love,
A.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Krytyka = tak.
Hejty = nie.

Za każdy komentarz dziękuję.
Przypominam, że komentować mogą również osoby niezalogowane c: